Bergspräckning

Om man av olika anledningar inte kan eller vill spränga berg.

Bergspräckning

I tätbebyggda områden kan sprängning medföra stora extrakostnader och förlorad tid i väntan på sprängtillstånd och montering av mätare på omkringliggande byggnader.

Man kanske har berg alldeles intill känsliga ledningar som vatten, avlopp, gas, el eller liknande som inte får ta skada. Då är hydraulisk losshållning ett effektivt alternativ som vi på Berglaget jobbar mycket med.

Super Wedge

Ett hydrauliskt spräckverktyg som med fördel är monterat på en grävmaskin. Grävmaskinen har oöverträffad framkomlighet och hanterar tunga verktyg utan problem.

Darda

Vid mycket trånga utrymmen kan man inte använda grävmaskin och Super Wedge, då finns alternativet handhållet hydrauliskt spräckverktyg kallat Darda.