Bergförstärkning

Ibland måste berget förstärkas

Bergförstärkning

Bergförstärkning kan vara ett absolut måste för att få säkra arbetsplatser, byggnader, bergschakter, tunnlar och bergrum. I samband med bergsprängning kan omkringliggande berg som inte ska losshållas behöva stärkas upp.

Bergförstärkning kan utföras på olika sätt:

  • Bultning Innebär att hål borras i berget. Därefter så gjuts bultar fast för att hålla i eventuella block.
  • Nätning innebär helt enkelt att man klär in berget med ett stålnät för att förhindra ras.
  • Betongsprutning innebär att man sprutar in berget med betong, oftast fiberarmerad.
  • Skrotning innebär att man med ett skrotspett bryter loss block och småsten som är löst.