Bergsprängning

Borrade hål som laddas med sprängämnen.

Bergsprängning

Bergsprängning är en explosiv metod för att med sprängämnen spräcka berg, vanligen i syfte att losshålla berget så det går att schakta med schaktmaskiner. Under de senaste hundra åren har nitroglycerinbaserade sprängämnen använts för bergsprängning.

Vid sprängningen expanderar det losshållna bergets volym mot det fasta bergets volym så att det kan bli upp till dubbelt så stort.

Berglaget AB har mer än 20 års erfarenhet av bergsprängning.

Sirapsvägen